Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sociale bescherming van de koeriers van UberEats en Deliveroo.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 490)

 
Datum ontvangst: 23/10/2020 Datum publicatie: 05/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 06/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De covid-19-crisis heeft een negatieve invloed gehad op het inkomen van vele medeburgers. Onder hen bevinden zich dienstverleners zoals de koeriers van UberEats en Deliveroo. Deze laatsten hebben immers hun activiteiten tijdens de crisis zien afnemen en genieten desondanks geen enkele sociale bescherming.

- Weet u hoeveel zelfstandigen zich in die situatie bevinden?

- Welke maatregelen hebt u getroffen om het gebrek aan sociale bescherming, waarmee vooral dat soort zelfstandigen geconfronteerd worden, te compenseren?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, maar zij valt onder de federale bevoegdheid.