Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun aan de hotelsector.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 271)

 
Datum ontvangst: 30/10/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Aangezien de hotelsector zwaar getroffen is door de COVID-19-crisis, heeft de Brusselse regering besloten om steun te verlenen tot 200.000 euro per hotel.

Mijn vraag is de volgende:

- Hebt u een schatting van het aantal hoteliers dat van deze premie kan gebruikmaken?

- Zijn er premies voorzien voor hoteliers die niet in aanmerking komen voor bovengenoemde steun? Ik denk in het bijzonder aan hoteliers die gedwongen waren om een aantal werknemers te ontslaan.
 
 
Antwoord    De premie voor de hotelsector valt onder de bevoegdheid van de minister-president. Ik nodig u daarom uit om uw vraag aan hem te stellen.

In het kader van mijn bevoegdheden hebben we vanaf 7 april 2020 aan finance&invest.brussels een opdracht gedelegeerd met betrekking tot de horeca, met name om vestigingen met meer dan 50 VTE's en de horecaleverancierssector te ondersteunen. Deze lening met lage rente moet binnen vijf jaar worden terugbetaald. Deze leningen zijn voor de begunstigden schulden in quasi-eigen vermogen (achtergestelde leningen).

Op 30 april is deze gedelegeerde opdracht versterkt tot een totaalbudget van 40.000.000 euro en op 18 juni is ze uitgebreid naar vestigingen met ten minste 10 VTE’s.