Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het hergebruik van baggerspecie en afgegraven grond in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 198)

 
Datum ontvangst: 23/11/2020 Datum publicatie: 20/01/2021 Referentie: B.I.V. 61 (20/21), Blz. 40
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/01/2021 Referentie: B.I.V. 61 (20/21), Blz. 41
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/11/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/11/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/01/2021 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 61 (20/21) 40
20/01/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 61 (20/21) 41
20/01/2021 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 61 (20/21) 43