Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het ontvangsten afkomstig van Sibelga en ontvangsten uit de boetes in het kader van de lucht-, klimaat- en energie-ordonnantie.

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 231)

 
Datum ontvangst: 15/12/2020 Datum publicatie: 27/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Wat de onder BA 02.240.06.15 ingeschreven ontvangsten betreft, is er een drastische daling van de bedragen die Sibelga aan het Gewest heeft gestort. De verantwoording luidt als volgt: "Ten gevolge van de conversie van het gasnetwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar hoogcalorisch aardgas en om ervoor te zorgen dat de installaties geen risico's houden in verband met netwerkconversie, is een nieuwe premie ingesteld om de periodieke controle van installaties gebruikt door minder draagkrachtige huishoudens te financieren.". Kunt u die onbegrijpelijke verantwoording uitleggen? Vanwaar komt de drastische daling? Welke overeenkomst hebben het Gewest en Sibelga daarover gesloten?

Wat betreft BA 02.240.06.09 betreffende de opbrengsten van de administratieve geldboetes die worden opgelegd krachtens boek 2 van de ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, stijgen de bedragen van ongeveer 10.000 euro op de initiële begroting 2020 tot ongeveer 75.000 euro op de initiële begroting 2021. In welke situaties worden die boetes opgelegd? Welke redenen verantwoorden de forse stijging van de verwachte ontvangsten? Hoeveel boetes werden in 2019 en 2020 opgelegd? Om welke redenen? Aan wie?
 
 
Antwoord    Wij verwijzen naar het antwoord dat zal worden gegeven door Alain MARON, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie.