Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inkomsten van boetes in het kader van de Huisvestingscode.

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 446)

 
Datum ontvangst: 08/12/2020 Datum publicatie: 01/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 21/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Bij de inkomsten, BA 02.300.06.01 “Opbrengst van de geldboeten uitgesproken in toepassing van artikel 15 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode” zouden de bedragen van ongeveer 250.000 euro voorzien in 2020 overgaan tot ongeveer 600.000 euro voorzien in 2021.

Kunt u ons de situaties beschrijven waarin deze boetes worden opgelegd en tevens de redenen die deze aanzienlijke verhoging van de verwachte inkomsten verantwoorden?

Hoeveel boetes, om welke redenen en aan wie in 2019 en 2020?
 
 
Antwoord    76 boetes werden opgelegd en in 2019. Voor 2020 tellen we momenteel 137 boetes.

De boetes worden opgelegd aan verhuurders van wie de woningen niet voldeden aan de minimumnormen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting die in de Brusselse Huisvestingscode zijn vastgelegd.

Ter herinnering: het totale bedrag van de geïnde boetes moet niet overeenstemmen met het bedrag van de opgelegde boetes. Verhuurders mogen de betaling van die boetes immers spreiden, wat uitdrukkelijk vermeld en omkaderd is in de nieuwe wetgeving van 2013. Deze bepaalt dat de betaling over maximaal vijf jaar gespreid mag worden. Onze directie ontvangt dus nog geld van boetes meerdere jaren na de definitieve kennisgeving ervan. 80% van de boetes wordt op die manier betaald.


Ondanks de lockdowns hebben de ontvangsten van 2020 de prognoses ruimschoots overtroffen. De FOD Financiën was belast met de inning van onbetaalde boetes tot 2013. Brussel Fiscaliteit heeft dit van de FOD overgenomen, maar we ontvangen nog steeds van beide geld. De FOD Financiën heeft in 2019 een aanzienlijke herstructurering ondergaan. De door deze entiteit geïnde ontvangsten zijn hierdoor van 113.217,70 euro in 2019 naar 217.931,03 euro in 2020 gestegen. De ontvangsten van Brussel Fiscaliteit stegen van 29.364,00 euro in 2019 naar 94.639,40 euro in 2020.

Bovendien kon door een herstructurering bij de DGHI zelf het aantal hoorzittingen en dus ook het aantal opgelegde boetes aanzienlijk worden verhoogd.

De ontvangsten waren bijgevolg hoger dan verwacht in 2020. Gezien de structurele veranderingen kunnen we redelijkerwijs aannemen dat de ontvangsten ten minste vergelijkbaar zullen zijn met die van 2020.