Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verkoop van het Albertpark in Molenbeek.

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 474)

 
Datum ontvangst: 01/12/2020 Datum publicatie: 25/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 24/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De bewoners van de wijk rond het Albertpark in Molenbeek hebben vastgesteld dat er op een perceel in hun park een bord “te koop” staat.

Is het park eigendom van het Gewest?

Zo ja, sinds wanneer en voor welke prijs werd het van de gemeente gekocht?

Is het Albertpark in zijn geheel of gedeeltelijk te koop? Welk percentage van het park? Met welk doel? Worden er projecten besproken?

Het perceel in kwestie is thans onbebouwd. Is het Gewest van plan de bestemming van de grond te wijzigen?


Bron: https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/190327
 
 
Antwoord    Het Gewest is niet de eigenaar van de grond. U hebt allicht vernomen dat de grond in kwestie in het midden van het Albertpark bij verkoop per opbod uiteindelijk is aangekocht door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.

Het verkoopbord vermeldde dat de Federale Verzekering het perceel 21523B0873/00C000 met een oppervlakte van ongeveer 5.700 m² wilde verkopen.

De gemeente Molenbeek is al eigenaar van de percelen 21523B0873/00D000 en 21523B0883/00E000. Ze gaf ze in erfpacht aan Leefmilieu Brussel.

De groene ruimte van een halve hectare groot is omgeven door gebouwen en ligt niet ver van het Edmond Machtensstadion. De gemeente wil “het perceel beschermen en de parkbestemming ervan behouden”. Het gewest staat volledig achter het doel van de gemeente en wenst de bestemming van de grond niet te veranderen.