Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde vraag om uitleg betreffende het arrest van het Grondwettelijk Hof naar aanleiding van een beroep tegen het nieuwe berekeningssysteem voor de algemene dotatie van de Brusselse gemeenten.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 100)

 
Datum ontvangst: 01/02/2021 Datum publicatie: 16/03/2021 Referentie: B.I.V. 98 (20/21), Blz. 23
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/03/2021 Referentie: B.I.V. 98 (20/21), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/02/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot toegevoegde mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/02/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/02/2021 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2021 Voornaamste vraag om uitleg Mathias Vanden Borre B.I.V. 98 (20/21) 24
16/03/2021 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 98 (20/21) 25
16/03/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 98 (20/21) 26
16/03/2021 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 98 (20/21) 31