Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kantoorleegstand in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 371)

 
Datum ontvangst: 15/02/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De huidige gezondheidscrisis is gepaard gegaan met de veralgemening van het telewerk binnen de bedrijven. Als gevolg daarvan voorspellen veel waarnemers een toename van de kantoorleegstand. Bovendien is de transformatie van leegstaande kantoren naar woningen vaak genoemd als een oplossing voor het woningtekort. In de in 2019 gepubliceerde 38ste editie van het Observatorium van de Kantoren onthult perspective.brussels dat de leegstandsgraad van het Brussels kantoorvastgoed op gewestelijke schaal 7,5% bedraagt. In deze publicatie wordt ook vermeld dat in 20 jaar tijd 1.330.000 m² aan kantoren van bestemming is veranderd. Deze kantoren zijn hoofdzakelijk omgebouwd tot woningen (65%).
Mijn vragen zijn dan ook de volgende:
o Beschikt u over geactualiseerde cijfers over het aantal kantoren dat in de loop van het jaar 2020 is omgebouwd tot woningen?
o Is er een opwaartse of neerwaartse trend in de transformatie van kantoren naar woningen in vergelijking met 2019?
 
 
Antwoord    Mijn administratie urban.brussels beschikt niet over de door u gevraagde gegevens. Ik verwijs u dan ook door naar mijn collega bevoegd voor Perspective.brussels.