Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kantoorleegstand in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 514)

 
Datum ontvangst: 15/02/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De huidige gezondheidscrisis is gepaard gegaan met de veralgemening van het telewerk binnen de bedrijven. Als gevolg daarvan voorspellen veel waarnemers een toename van de kantoorleegstand. Bovendien is de transformatie van leegstaande kantoren naar woningen vaak genoemd als een oplossing voor het woningtekort. In de in 2019 gepubliceerde 38ste editie van het Observatorium van de Kantoren onthult perspective.brussels dat de leegstandsgraad van het Brussels kantoorvastgoed op gewestelijke schaal 7,5% bedraagt. In deze publicatie wordt ook vermeld dat in 20 jaar tijd 1.330.000 m² aan kantoren van bestemming is veranderd. Deze kantoren zijn hoofdzakelijk omgebouwd tot woningen (65%).
Mijn vragen zijn dan ook de volgende:
o Beschikt u over cijfers voor het jaar 2020 met betrekking tot de kantoorleegstand?
o Neemt men een opwaartse of neerwaartse tendens waar op het vlak van de kantoorleegstand in het Brussels Gewest?
 
 
Antwoord    Met betrekking tot de leegstand beschikken wij, zoals ik u reeds meedeelde in het antwoord op uw vraag nr. 483 dat ik bij dit antwoord voeg, nog niet over cijfers voor het jaar 2020. Deze informatie zou beschikbaar moeten worden in de loop van het voorjaar 2021.