Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het mandaat van de op te richten paritaire huurcommissie.

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 213)

 
Datum ontvangst: 25/02/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/03/2021 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/03/2021 Toegevoegde mondelinge vraag Mathias Vanden Borre