Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de installaties van het project Be Connected

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 318)

 
Datum ontvangst: 18/03/2021 Datum publicatie: 31/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 31/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    We plaatsen grote vraagtekens bij de relevantie van sommige onderdelen van het project Be Connected, dat toch wel 63 miljoen zal kosten. Een jaar geleden stond in de kranten dat sommige ambtenaren zich zorgen maakten over de grote ("megalomane") uitgaven en het doel van de investeringen (2 miljoen voor een mobiele applicatie, self-servicekiosken, een mediawall met 4 interactieve LED-schermen en bewegingsherkenning, onthaalschermen met welkomstboodschappen en weerberichten, 42 village screens, 181 elevator screens, ...). De vertegenwoordiger van de regering heeft toen verklaard dat het slechts om een eerste project ging en dat er nog geen enkele beslissing was genomen.
Kunt u een stand van zaken geven over de opgesomde investeringen? Wat wordt behouden? Wat wordt verworpen?
Wat wordt de bestemming van de bovenste verdieping van de Silver Tower, die volgens onze bronnen niet voor kantoren voor de ambtenaren zou worden gebruikt?
Hoeveel parkeerplaatsen zullen er zijn? Hoe zullen ze verdeeld worden (voor de bevolking, de ambtenaren, de dienstwagens, de PBM’s enz.)?
We hebben ook vernomen dat er "massagefauteuils" gehuurd zullen worden bij een privébedrijf. Hoeveel kost die dienst? Zal de dienst gratis zijn voor de werknemers?
Er is ook een bar met een biertap, schommels en biljarttafels. En dat alles in de kantoortuinen, waar elke beweging storend kan zijn voor de werknemers. Hebt u de vakbonden daarover geraadpleegd? Hoe verantwoordt u dat? Bent u er zich van bewust dat het stress kan veroorzaken?
 
 
Antwoord    In antwoord op uw schriftelijke vraag, ben ik zo vrij te verwijzen naar het antwoord dat door de Minister-President zal worden gegeven.