Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de financiering van de renovatie van de Brusselse woningen.

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 358)
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 292)

 
Datum ontvangst: 28/06/2021 Datum publicatie: 15/07/2021 Referentie: B.I.V. 180 (20/21), Blz. 24
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/07/2021 Referentie: B.I.V. 180 (20/21), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/06/2021 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/07/2021 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 180 (20/21) 24
15/07/2021 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 180 (20/21) 26
15/07/2021 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 180 (20/21) 28