Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de studie over de woninghuurovereenkomsten in Brussel.

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 670)

 
Datum ontvangst: 12/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Uit verschillende bronnen blijkt dat er een studie werd gevraagd, door uw kabinet, over de evaluatie van de regelgeving over woninghuurovereenkomsten en de Brusselse Huisvestingscode.

Graag wensen wensen we deze studie te kunnen raadplegen. Om die reden wou ik u vragen:

  • Wanneer werd deze studie afgerond? Hoe werd ze ontvangen bij de regering?

  • Staat deze studie publiek toegankelijk op de website van de regering of een gewestdienst? Zo neen, waarom niet?

  • Waar kunnen de commissieleden van dit Parlement deze studie vinden ?

Graag ontvangen we de volledige studie alsook eventuele samenvattingen of presentaties die zouden bestaan als bijlage van dit antwoord.

 
 
Antwoord    De opdracht met betrekking tot de evaluatie van de Brusselse wetgeving inzake huisvesting met het oog op de concrete verwezenlijking van het recht op huisvesting is op 4 december 2020 gegund aan de Université Saint-Louis.

De studie telt meer dan 440 bladzijden en werd me per e-mail toegezonden.

Het betreft een werkdocument ter voorbereiding van een ontwerp van ordonnantie. Het document werd bijgevolg nog niet voorgelegd aan de regering en is derhalve niet bestemd voor het publiek.

Dit werkdocument is bedoeld om de regering te informeren over de manieren waarop de huisvestingscode kan worden verbeterd om het recht op huisvesting concreet te verwezenlijken. De studie zal te gepasten tijde aan de leden van de commissie Huisvesting worden voorgelegd samen met de door de regering goedgekeurde maatregelen.