Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de invoering van een herstelbaarheidsindex in het Brussels gewest.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 387)

 
Datum ontvangst: 09/09/2021 Datum publicatie: 06/10/2021 Referentie: B.I.V. 13 (21/22), Blz. 24
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 06/10/2021 Referentie: B.I.V. 13 (21/22), Blz. 25
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/09/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/09/2021 Uitgesteld
06/10/2021 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 13 (21/22) 24
06/10/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 13 (21/22) 25
06/10/2021 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 13 (21/22) 26