Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Good Food-facilitator.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 937)

 
Datum ontvangst: 27/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 03/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De "Good Food ketenfacilitator" wil de ontmoeting tussen het Belgische voedselaanbod en de Brusselse vraag aanmoedigen, om korte en ecologische circuits te bevorderen. Deze ketenfacilitator werd daarom in het Good Food-plan geïntegreerd om de doelstellingen ervan te bereiken.

Het is een gratis BtoB dienst. Zij fungeert derhalve als schakel tussen producenten en andere beroepsbeoefenaren zoals kantines, winkels of restaurants. De ketenfacilitator kan Brusselse kopers helpen een leverancier te vinden en leveranciers helpen hun producten aan Brusselse bedrijven te verkopen.

Ik juich deze pro-actieve aanpak toe, die volgens mij positief is voor de Good Food-strategie.

Mijnheer de Minister, om mezelf van het welslagen van dit programma te verzekeren, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  • Hoeveel mensen zijn werkzaam als "Good Food ketenfacilitatoren"? Wat is het aandeel van Nederlandstaligen / Franstaligen?

  • Hoeveel leveranciers hebben een beroep gedaan op de facilitator? Wat is het cijfer voor de kopers? Welke soorten producten worden hoofdzakelijk verkocht (fruit/groenten, eindproducten, eieren...)?

  • Hoe wordt het succes van de Good Food ketenfacilitator geëvalueerd? Wat zijn de ondervonden moeilijkheden en de geboekte successen van het programma?

  • Hoe is de rol geëvolueerd sinds de ontwikkeling ervan? Welke rol zal het spelen in de nieuwe Good Food-strategie ?

 
 
Antwoord    1)
Leefmilieu Brussel heeft de dienst van de Facilitator Keten gecreëerd in 2021. Deze dienst wordt verleend door externe dienstverleners, een consortium dat via een overheidsopdracht is geselecteerd.
Het team van de facilitator bestaat uit vier personen, twee Nederlandstaligen en twee Franstaligen. Het merendeel van de teamleden is tweetalig.
Het consortium wordt uiteraard vergoed op basis van de gepresteerde werkuren.

2)
De facilitator is eind maart 2021 gelanceerd en is operationeel sinds mei. Op dit moment is de dienst nog niet goed bekend en kreeg de facilitator nog maar een tiental aanvragen. Tussen mei en september is de dienst gepromoot bij de Brusselse spelers waarmee Leefmilieu Brussel reeds in contact is (Good Food-kantines, restaurants, helpdesk Duurzame overheidsopdrachten, facilitator Stadslandbouw, enz.), alsook bij de Waalse en Vlaamse spelers die in contact staan met het terrein. Een herlancering van de promotie gebeurt in oktober en november 2021, met een actieve rekrutering van projecten. Een eerste overzicht van de aanvragen is gepland voor het einde van het jaar.

3)
Het succes van deze dienst zal worden geëvalueerd aan de hand van indicatoren die overeenstemmen met de opdrachten van de facilitator. Het project zal worden geëvalueerd ter gelegenheid van de begeleidingscomités van de opdracht en de indiening van het jaarverslag van de dienstverlener.

4)
De rol van de facilitator zal mettertijd inderdaad evolueren, rekening houdend met de behoeften van de sector. Momenteel bevindt de dienstverlener zich in een fase waarin hij reclame maakt voor zijn diensten en de eerste verzoeken ontvangt. Het is dus nog te vroeg om deze vraag te beantwoorden.