Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de hervorming van de schoolvakanties en de gevolgen voor de bevordering van tweetaligheid in Brussel.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 155)

 
Datum ontvangst: 06/10/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/12/2021 Van de agenda gehaald.
06/12/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag