Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning vanwege de Federatie Wallonië-Brussel voor de ontwikkeling van de 'IPPJ' in Vorst.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 349)

 
Datum ontvangst: 25/10/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/10/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/12/2021 Van de agenda gehaald.