Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de timing van de bekendmaking van de biodiversiteitsstudie betreffende het braakland Josaphat

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 434)

 
Datum ontvangst: 29/11/2021 Datum publicatie: 12/01/2022 Referentie: B.I.V. 57 (21/22), Blz. 14
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 12/01/2022 Referentie: B.I.V. 57 (21/22), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/12/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/01/2022 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 57 (21/22) 14
12/01/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 57 (21/22) 15
12/01/2022 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 57 (21/22) 16