Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het evenveel belang hechten aan de competenties van de werkzoekenden als aan de diploma’s

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 455)

 
Datum ontvangst: 24/01/2022 Datum publicatie: 09/02/2022 Referentie: B.I.V. 75 (21/22), Blz. 34
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/02/2022 Referentie: B.I.V. 75 (21/22), Blz. 35
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/02/2022 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 75 (21/22) 35
09/02/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 75 (21/22) 35
09/02/2022 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 75 (21/22) 37