Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de wachtlijsten voor fietsboxen en de bouw ervan op parkeerplaatsen

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1162)

 
Datum ontvangst: 24/01/2022 Datum publicatie: 18/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Het burgerpanel ‘Make My Brussels Mobility’ stelt in één van haar aanbevelingen voor “de parkeerruimte voor privévoertuigen te beperken ten voordele van de parkeerruimte voor alternatieve vervoerwijzen (gedeelde auto’s, fietsen,enz.)”.

Vandaag zien we echter nog maar weinig parkeerplaatsen voor privéwagens die omgevormd worden tot fietsboxen. Niettemin zijn de wachtlijsten voor de fietsboxen erg lang. U kondigde onlangs bovendien de verlaging aan van de prijs van een fietsbox van €60 naar €15 per jaar. Dit initiatief zal ongetwijfeld leiden tot een hogere vraag naar plaatsen in fietsboxen.

Over de fietsboxen en de bouw ervan op parkeerplaatsen had ik u graag volgende vragen gesteld

  • Hoeveel mensen hebben er vandaag een fietsbox aangevraagd zonder over een plaats te kunnen beschikken? Hoe worden de wachtlijsten beheerd?

  • Wat zijn de grootste hindernissen om aan de vraag te voldoen? Kan u toelichten wat u reeds ondernomen heeft om deze hindernissen te overkomen?

  • Hoeveel bouwaanvragen zijn er ingediend om fietsboxen te bouwen in de voorbije 2 jaren? Hoeveel hiervan zouden op een parkeerplaats komen? Graag een uitsplitsing per gemeente.

 

 
 
Antwoord    Op 1 februari 2022 stonden er 7.968 personen op de wachtlijst voor de aanvraag van een beveiligde parkeerplaats in de buurt van hun woonplaats. Bovendien hadden 767 mensen een aanvraag ingediend voor een POI (point of interest), d.w.z. een andere locatie dan hun woonplaats.

Deze wachtlijsten worden beheerd op het CycloParking-platform. Elke maand worden gratis plaatsen aangeboden aan aanvragers die binnen 250 meter van een vrije plaats zijn gedomicilieerd. In januari 2022 waren er 381 dergelijke toewijzingen. Deze plaatsen worden toegekend op basis van de datum van de aanvraag.

Met betrekking tot de belangrijkste belemmeringen om aan de vraag te voldoen, heeft Parking.Brussels opgemerkt dat toen parking.brussels in januari 2021 het beheer van CycloParking overnam, dat veel van de plaatsvoorstellen die naar de mensen op de wachtlijst werden gestuurd, niet werden aanvaard of onbeantwoord zijn gebleven. Mensen op de wachtlijst waren verhuisd of hadden geen belangstelling meer voor een plaats in onze parkings. Alvorens een plaats aan de volgende persoon te kunnen aanbieden, moet CycloParking echter een termijn van 10 dagen in acht nemen. Wanneer de weigeringen of het uitblijven van een antwoord zich opstapelen, leidt dit tot een vertraging in de absorptie van de aanvraag. In dat geval spreekt CycloParking van 'spookaanvragen': momenteel bedraagt het aantal voorstellen dat niet aanvaard of beantwoord wordt 68,3%. Dit betekent dat CycloParking gemiddeld drie voorstellen moet sturen om een plaats in te vullen.

Om deze situatie te verhelpen, voert CycloParking jaarlijks een check uit van de mensen op de wachtlijst om na te gaan of zij nog steeds op zoek zijn naar een plaats en of hun contactgegevens (onder meer hun adres) up-to-date zijn. Zonder bevestiging wordt de aanvraag geschrapt.

Bovendien controleert CycloParking nu ook het gebruik van de fietsboxen. Indien de parkeerplaats gedurende drie maanden niet is gebruikt, krijgt de houder een waarschuwing. Bij de tweede waarschuwing verliest hij zijn plaats. Voor de periode september-december 2021 werden 343 waarschuwingen verstuurd (ongeveer 12% van de gebruikers).

Tot slot zal de termijn om te reageren tot 7 dagen worden verkort. Dankzij deze ontwikkeling wordt een vrijgekomen plaats sneller opnieuw toegewezen aan een nieuwe gebruiker. Sinds de invoering van deze eerste maatregel heeft CycloParking al een zeer positief effect kunnen vaststellen, gezien de wachtlijst is vermindert met zo’n 4.500 personen ondanks het feit dat er zich elke maand tussen de 300 en 500 mensen inschrijven (433 inschrijvingen in januari). De wachtlijst blijft dus op dit moment relatief constant en schommelt tussen de 7.500 en 7.800 personen. Om de wachtlijsten fundamenteel in te korten, werken we aan de creatie en installatie van meer lokalen buiten de weg voor buurtbewoners, cfr. Het Masterplan Fietsparkeren dat in 2020 werd goedgekeurd. Om die versnelling vorm te kunnen geven, lopen de discussies rond de ambities qua fietsparkeren voor het nieuwe beheerscontract van parking.brussels.

De dynamiek van de gemeenten is ook een belangrijke factor om aan de groeiende vraag te voldoen. Het zijn de overheden (gemeenten, Gewest) die bepalen waar er parkeerplaatsen komen. Ook al brengt Cycloparking de adressen van de mensen op de wachtlijst in kaart en worden die regelmatig naar de gemeenten gestuurd, toch is het aan deze actoren om te beslissen over de installatie van nieuwe parkings en wordt deze beslissing genomen op basis van de vraag, de beschikbare budgetten en de stedenbouwkundige beperkingen van potentiële locaties.

We voorzien financiering van de boxen op twee manieren: rechtstreeks via parking.brussels of via subsidies aan de gemeenten. Daarnaast kunnen gemeenten natuurlijk op eigen budget nog extra fietsboxen installeren. De meeste van de gemeenten werken ook via de aankoopcentrale van parking.brussels.

Er zit echter een tijdsverschil tussen de subsidie en de installatie, waardoor aanvragen bijvoorbeeld in jaar X worden goedgekeurd en de installatie pas een paar maanden later in jaar X+1 wordt uitgevoerd. Daarnaast is er door COVID een ernstig materiaal tekort geweest en zat er veel vertraging op de leveringen. We zijn dus veel van de reeds geplande installaties nog aan het uitvoeren in begin 2022.

In 2020 en 2021 geïnstalleerde fietsboxen :
- Anderlecht: 7 - 13
- Oudergem: 6 - 0
- Berchem: 3 - 0
- Etterbeek: 0 - 8
- Brussel (Stad): 0 - 29
- Evere: 0 - 0
- Vorst: 21 - 1
- Elsene: 15 - 19
- Ganshoren: 0 - 0
- Jette: 7 - 12
- Sint-Joost: 0 – 0 (deze gemeente maakt geen deel uit van Cycloparking.brussels en we hebben geen zicht op hun fietsboxen)
- Molenbeek: 0 - 1
- Koekelberg: 0 - 8
- Watermaal-Bosvoorde: 4 - 4
- Sint-Gillis: 11 - 5
- Schaarbeek: 17 - 33
- Ukkel: 6 - 13
- Sint-Lambrechts-Woluwe: 0 – 0 (cette commune ne fait pas partie de Cycloparking.brussels et nous n'avons pas de vue de leurs boxes à vélos)
- Sint-Pieters-Woluwe: 4 – 14