Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het toezicht op de OCMW's en de garantie dat zij financieel in staat zijn het algemeen belang te dienen

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 485)

 
Datum ontvangst: 06/02/2022 Datum publicatie: 15/03/2022 Referentie: B.I.V. 92 (21/22), Blz. 8
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/03/2022 Referentie: B.I.V. 92 (21/22), Blz. 10
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/02/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2022 Ontwikkeling Delphine Chabbert B.I.V. 92 (21/22) 8
15/03/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 92 (21/22) 10
15/03/2022 Repliek Delphine Chabbert B.I.V. 92 (21/22) 12