Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de regelgeving betreffende platformen van kortetermijnverhuur, in het bijzonder Airbnb

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 552)

 
Datum ontvangst: 14/03/2022 Datum publicatie: 09/05/2022 Referentie: B.I.V. 115 (21/22), Blz. 32
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/05/2022 Referentie: B.I.V. 115 (21/22), Blz. 34
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/05/2022 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 115 (21/22) 33
09/05/2022 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 115 (21/22) 34
09/05/2022 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 115 (21/22) 36