Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de LEZ: verwittigingen, overtredingen en boetes

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1082)

 
Datum ontvangst: 24/03/2022 Datum publicatie: 16/05/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 05/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/05/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Zoals vermeld wordt in een artikel van l’Echo van donderdag 24 maart jongstleden, heeft de regering officieel beslist om de beboeting van dieselvoertuigen met euronorm 4 die in het Gewest rijden, uit te stellen van april tot juli. Met andere woorden, de overgangsperiode van drie maanden voor de voertuigen die sinds kort niet meer in de LEZ mogen rijden, zoals bepaald in het besluit, wordt verlengd met drie maanden.

Er zij op gewezen dat l’Echo vermeldt dat er twee versies bestaan - een officiële en een officieuze - die het uitstel verklaren. Officieel heeft uw regering beslist om de overgangsperiode te verlengen wegens problemen bij de levering van nieuwe voertuigen aan particulieren. Officieus lijkt de reden voor de verlenging ook te liggen bij Brussel Fiscaliteit, dat wegens een computerbug de geplande verwittingen niet heeft kunnen versturen naar de bezitters van dieselvoertuigen met euronorm 4 tijdens de laatste drie maanden.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Hoeveel Brusselse voertuigen mogen vanaf 2022 niet meer in de LEZ rijden (Brusselse dieselvoertuigen met euronorm 4)? Hoeveel verwittigingen heeft Brussel Fiscaliteit verstuurd naar de eigenaars van dergelijke voertuigen tussen 1 januari en 31 maart van dit jaar?

  • Ter vergelijking, hoeveel Brusselse voertuigen mochten vanaf 2020 niet meer in de LEZ rijden (Brusselse dieselvoertuigen met euronorm 3)? Hoeveel verwittigingen heeft Brussel Fiscaliteit verstuurd naar de eigenaars van dergelijke voertuigen tussen 1 januari en 31 maart 2020?

  • Hoeveel overtredingen werden vastgesteld door onze camera's tussen 1 januari en 31 maart van dit jaar? Gelieve de overtredingen uit te splitsen volgens de euronorm.

  • Hoeveel van de in 2022 vastgestelde overtredingen zijn al beboet? Gelieve de overtredingen uit te splitsen volgens de euronorm.

 
 
Antwoord    1)
Op 31 december 2021 waren 8.517 dieselbestelwagens met euronorm 4 ingeschreven in het Brussels Gewest (12% van de bestelwagens) en 29.637 dieselpersonenwagens met euronorm 4 (6,5% van de personenwagens) (gegevens Febiac).

De gegevens van de ANPR-camera's geven dezelfde ordes van grootte: in december 2021 ging het om 11% van de in het BHG ingeschreven bestelwagens in omloop en 5% van de in het BHG ingeschreven personenwagens in omloop.
In de periode van 1 januari tot 31 maart werden er 30.799 waarschuwingen verstuurd naar de eigenaars van dieselvoertuigen met euronorm 4. Voor dezelfde periode van de vorige fase werden 11.051 waarschuwingen verstuurd naar de eigenaars van dieselvoertuigen met euronorm 3.
2)
Op basis van gegevens van ANPR-camera's ging het in december 2019 om 6% van de in het BHG ingeschreven bestelwagens in omloop en 2,5% van de in het BHG ingeschreven personenwagens in omloop.

Zoals aangegeven in de balans van de LEZ van 2020, die beschikbaar is op de website van de LEZ, heeft Brussel Fiscaliteit in 2020 11.051 waarschuwingsbrieven verstuurd naar eigenaars van in België ingeschreven voertuigen. 47% van die brieven had betrekking op de in het Brussels Gewest ingeschreven voertuigen.
Er moet opgemerkt worden dat de overgangsperiode in 2020 verlengd werd tot 1 juli 2020, wegens verkeersbeperkingen in verband met de pandemie.
3)
Om een overtreding vast te stellen, moet Brussel Fiscaliteit de camerabeelden analyseren. Bij die analyse worden de DIV-gegevens van het geflitste voertuig opgehaald, wordt nagegaan of al dan niet met dat voertuig gereden mag worden, wat verband kan houden met de kenmerken van het voertuig, een uitzondering of de aankoop van een dagpas, en controleren ambtenaren of de overtreding geldig is. Zodra de overtreding gevalideerd en verstuurd is, kunnen eigenaars van het voertuig geen boete meer opgelegd krijgen gedurende een periode van drie maanden overeenkomstig de latentieperiode die voorzien is in de wetgeving. Bijgevolg komt het aantal vastgestelde overtredingen overeen met de bovenvermelde waarschuwingsbrieven en de boetes, die hierna vermeld worden.

Tussen 1 januari en 31 maart werden 1.770 overtredingen vastgesteld en werden hiervoor boetes verstuurd, waarvan 56 voor euronorm 0,
177 voor euronorm 1,
144 voor euronorm 2 en
1393 voor euronorm 3. Het gedetailleerde overzicht kunt u terugvinden in bijlage 1.
4)
Zie bijlage 1.