Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende externe consultancy

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1087)

 
Datum ontvangst: 29/03/2022 Datum publicatie: 02/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 02/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/06/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Uit het Franse nieuws blijkt dat de regering weigert transparant te zijn over haar contracten met adviesbureaus, zoals onlangs door een onderzoekscommissie van de Senaat werd benadrukt.

In ons Gewest doen de regering en de overheidsdiensten, net als in Frankrijk, een beroep op externe consultants voor studies en analyses.

Ik zou u de volgende vragen willen stellen wat uw gewestelijke bevoegdheden betreft:

  • Welke (juridische of andere) externe consultancy-opdrachten hebben uw kabinet en de overheidsdienst(en) waarvoor u verantwoordelijk bent sinds het begin van de zittingsperiode aangevraagd?

  • Wat waren de doelstellingen daarvan?

  • Hoeveel heeft elk van de consultancy-opdrachten gekost?

  • Bestond er voor elk van de consultancy-opdrachten geen alternatief binnen de overheidsdienst? Zo niet, op basis van welke specifieke redenen kon daarover worden geoordeeld?

 
 
Antwoord    Overeenkomstig het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, en de toepassingsomzendbrieven ervan, worden de gegevens betreffende de overheidsopdrachten van de administraties automatisch gegenereerd op de website ‘datastore.brussels’.

De lijst van studies die in 2019 en 2020 zijn uitgevoerd in opdracht van de administraties die onder mijn toezicht staan en mijn kabinet, is ook te vinden in het antwoord op schriftelijke vraag nr. 589 van mevrouw Schepmans.

Bijgaand vindt u de lijst van studies waartoe mijn kabinet in 2020 en 2021 opdracht heeft gegeven.