Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de Samenlevingsdienst

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 530)

 
Datum ontvangst: 25/04/2022 Datum publicatie: 11/05/2022 Referentie: B.I.V. 118 (21/22), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 11/05/2022 Referentie: B.I.V. 118 (21/22), Blz. 2
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/04/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/04/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2022 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 118 (21/22) 1
11/05/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 118 (21/22) 2
11/05/2022 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 118 (21/22) 4