Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de mechanismen ter bescherming van klokkenluiders in het Brussels Gewest

Indiener(s)
John Pitseys
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 328)
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 88)

 
Datum ontvangst: 27/04/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/04/2022 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/04/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement