Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aangekondigde volksraadpleging rond een hervorming van de gemeentelijke instellingen

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 542)

 
Datum ontvangst: 09/05/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2022 Uitgesteld
04/10/2022 Van de agenda gehaald.