Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het burgerproject Bar Eliza in het leegstaand paviljoen in het Elisabethpark

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 558)

 
Datum ontvangst: 08/06/2022 Datum publicatie: 29/06/2022 Referentie: B.I.V. 136 (21/22), Blz. 27
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 29/06/2022 Referentie: B.I.V. 136 (21/22), Blz. 28
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2022 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/06/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/06/2022 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 136 (21/22) 27
29/06/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 136 (21/22) 28
29/06/2022 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 136 (21/22) 29