Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het welzijn van jongeren in het licht van de onzekere situatie op het vlak van de studentenjobs

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 562)

 
Datum ontvangst: 08/07/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/10/2022 Uitgesteld
26/10/2022 Van de agenda gehaald.
26/10/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag