Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de follow-up van de voorlichtingscampagnes en maatregelen op het vlak van de kwaliteit van de buitenlucht

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 580)

 
Datum ontvangst: 19/07/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/10/2022 Van de agenda gehaald.
26/10/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag