Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde vraag om uitleg betreffende het besluit van de regering van 30 juni 2022 tot wijziging van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone met het oog op de invoering van criteria voor de periode 2025-2036 en nieuwe afwijkingen

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 238)
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 224)

 
Datum ontvangst: 07/09/2022 Datum publicatie: 12/10/2022 Referentie: B.I.V. 16 (22/23), Blz. 17
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 12/10/2022 Referentie: B.I.V. 16 (22/23), Blz. 20
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2022 Voornaamste vraag om uitleg Joëlle Maison B.I.V. 16 (22/23) 19
12/10/2022 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 16 (22/23) 18
12/10/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 16 (22/23) 20
12/10/2022 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 16 (22/23) 23