Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de door de regering gegeven gevolgen aan de ontmoetingen die hebben plaatsgehad in het kader van de missie van de staatssecretaris naar Israël en Palestina.

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 515)

 
Datum ontvangst: 08/07/2022 Datum publicatie: 03/10/2022 Referentie: B.I.V. 5 (22/23), Blz. 24
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 03/10/2022 Referentie: B.I.V. 5 (22/23), Blz. 25
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/10/2022 Ontwikkeling Luc Vancauwenberge B.I.V. 5 (22/23) 25
03/10/2022 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 5 (22/23) 25
03/10/2022 Repliek Luc Vancauwenberge B.I.V. 5 (22/23) 28