Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het uitstaande bedrag van de BGHM in 2022 en de status van bepaalde projecten

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1059)

 
Datum ontvangst: 01/12/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 01/02/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Het uitstaande bedrag op de rekening van de BGHM bedroeg eind 2021 252.270.000 euro.

Gezien de dringende behoefte aan betaalbare huisvesting en het geld op de rekening van de BGHM, en naar aanleiding van onze vorige vraag (schriftelijke vraag nr. 932) over het uitstaande bedrag van de BGHM voor het jaar 2021, heb ik de volgende vragen:

  1. Wat was het uitstaande bedrag op 31 december 2022?

  • Hoeveel bedraagt het saldo van de huidige gewestelijke vastleggingen?

  1. Hoeveel socialehuisvestingsprojecten of met BGHM-kredieten gefinancierde projecten zijn er sinds januari 2022 bij de BGHM opgeleverd? Met hoeveel sociale woningen komt dit overeen? En voor welke bedragen?

  2. Hoe staat het met de voortgang van de werven? Hoeveel werven zijn nog aan de gang? Hoeveel werven zijn voltooid? Kunt u aangeven om welke werven het gaat en hoe ver ze gevorderd zijn?

  3. Hoeveel projecten zijn voorlopig opgeleverd? En voor welk bedrag? Wat is de huidige status van de projecten? In uw vorige antwoord gaf u een tabel waaruit bleek dat in 2022 4 projecten waren opgeleverd. Wij willen dus graag weten hoe het staat met de andere projecten op dit moment.

  4. Inzake het project Aartshertogen Zuid antwoordde u met betrekking tot het bedrag van de boetes wegens vertragingen: "de BGHM kan op dit moment nog geen bedragen meedelen, aangezien hierover nog wordt onderhandeld en deze bedragen vervolgens door de Raad van Bestuur van de BGHM moeten worden goedgekeurd”. Hebt u meer informatie? Wat zijn de bedragen van de boetes?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Ter informatie: de BGHM beschikt nog niet over de cijfers op 31/12/2022. De BGHM is namelijk volop bezig met de jaarafsluiting en de cijfers liggen nog niet vast.

Aangezien de overdracht van het uitstaand bedrag gepland staat voor februari 2023, zal de BGHM dan een beeld hebben van het definitief uitstaand bedrag op 31/12/2022.
 
Wat uw tweede vraag over het saldo van de huidige gewestelijke vastleggingen betreft: de BGHM zal dit berekenen na de jaarafsluiting.