Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de huur in de privésector

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 955)

 
Datum ontvangst: 01/12/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 24/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/12/2022 Ontvankelijk
24/01/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

In de begroting zien we in opdracht 8 dat de uitgaven betreffende de huur voor de privésector in het gewest met 2 miljoen euro stijgen. Wij zouden hier graag meer informatie over hebben.

Mijn vragen zijn dus als volgt:

  • Kunt u de bedragen van de huur die het gewest moet betalen voor elke privéonderneming uitsplitsen?

 
 
Antwoord    Als uw vraag betrekking heeft op het verschil tussen de in 2021 ingeschreven kredieten en de voor 2022 geplande kredieten, wordt het verschil verklaard door het feit dat het gratis gebruik van de Botanic Building eind 2021 ten einde liep. De Directie Facilities van de GOB had immers bij de onderhandelingen over de verlenging van de huurovereenkomst tijdelijk gratis huur verkregen in 2020. In bijlage 1 vindt u overigens een volledig overzicht van wat het Gewest per gebouw betaald heeft voor de jaren 2021 en 2022.

Als uw vraag daarentegen betrekking heeft op het verschil tussen de initiële begroting 2022 en de begroting 2023, dan luidt het antwoord anders. Tot en met 2022 ontving de Directie Facilities de kredieten die nodig waren om de huur van de IRIS Tower te betalen (25% van de totale begroting) pas in de loop van het jaar via een overboeking door Brussel Fiscaliteit.

Om de interne processen te vergemakkelijken, werd voor de initiële begroting 2023 overeengekomen om de kredieten rechtstreeks in te schrijven op de BA voor huur op de privémarkt. Verder wordt de indexering van de huurgelden op meer dan 10% geraamd.

In bijlage 2, volgt een overzicht per gebouw van de bedragen die betaald werden of betaald zullen worden voor 2022 en 2023 (raming):