Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de begroting voor de uitvoering van de Smart Move kilometerheffing

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 546)

 
Datum ontvangst: 21/12/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 20/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

 

In de begroting 2023 is 12,5 miljoen euro opgenomen voor de invoering van de kilometerheffing  Smart Move. Het is bekend dat dit project in totaal 68 miljoen euro zal kosten (waarvan 51 miljoen euro afkomstig van het Europese herstelplan). Het is echter niet duidelijk waar dit totaalbedrag van 68 miljoen euro voor dient.

Ik heb de volgende vragen:

  • Kunt u ons meer details geven over het reeds uitgegeven en uit te geven totale bedrag aan de  kilometerheffing Smart Move?

- Welke deel van dit bedrag zal worden besteed aan de ontwikkeling van de applicatie?

- Hoeveel zal worden besteed aan de aankoop van ANPR-camera's en andere apparatuur en infrastructuur?

- Welke particuliere bedrijven, onderzoeksbedrijven en NGO's zijn bij het project betrokken en welke onder hen hebben fondsen ontvangen of zullen die ontvangen?

 

 

 

 

 

 

 
 
Antwoord    In antwoord op deze vragen, kan ik de geachte Volksvertegenwoordiger het volgende mededelen.

Op heden werd er 25 miljoen euro uitgegeven aan studies, de ontwikkeling van de applicatie, de aankoop van licenties, kiosken, communicatie, de CRM-module etc. Daarnaast werd er bijna 8,8 miljoen euro aan de uitbreiding van het ANPR-cameranetwerk besteed. Dit op een totaal voorzien budget van 68 miljoen euro (exclusief operationaliseringskosten).

De SmartMove oplossing bestaat uit diverse IT-componenten (data, berekeningsmodule, CRM, backoffice, mobiele applicatie…). Bij aanvang van het project werd de kost voor de ontwikkeling van de mobiele applicatie component (inclusief MaaS-functionaliteiten) ingeschat op 21 miljoen euro. De begroting voor de uitbreiding van het ANPR-cameranetwerk bedraagt 10 miljoen euro.


Ten slotte, volgende ondernemingen zijn betrokken bij de uitvoering van het SmartMove project: Deloitte Consulting, DXC Technology, SAP Belgium SA, KPMG Advisory en het Consortium Motivity (bestaande uit KPMG, Stibbe en Transport & Mobility Leuven). BeMobile en Skipr werken in onderaanneming.