Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van de studie van de Ligue des familles over het huisvestingsbeleid voor gezinnen

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1087)

 
Datum ontvangst: 23/12/2022 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 07/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/01/2023 Ontvankelijk
 
Vraag   

Uit een recente studie van de Ligue des familles over het huisvestingsbeleid voor gezinnen in het Brussels en Waals Gewest blijkt dat de steun verschilt naargelang de administratie, de huisvestingsmaatschappij of het verhuurkantoor waar gezinnen zich aanmelden, zelfs bij een identieke gezinssituatie. Bovendien heeft de Ligue des familles vastgesteld dat het huisvestingsbeleid van het Waals en het Brussels Gewest niet is afgestemd op de evolutie van de gezinnen, waardoor onder meer eenoudergezinnen en gescheiden ouders worden benadeeld.

De Ligue des familles wijst ook op het probleem van Brusselse gezinnen die door een scheiding, gezinsuitbreiding of overlijden niet meer in hun woning kunnen blijven, maar enorme bedragen moeten terugbetalen wanneer zij een korting op de registratierechten hebben gekregen. Mijn fractie zou graag zien dat de meeneembaarheid van de registratierechten wordt veralgemeend om de woonmobiliteit te stimuleren en stelt voor de voordelen voor grote gezinnen in de toekomst uit te breiden tot gezinnen met twee of meer kinderen in plaats van drie, ook voor nieuw samengestelde gezinnen.

Ik zou u de volgende vragen willen stellen:

  • Bent u op de hoogte van de resultaten van de studie van de Ligue des familles?

  • De Ligue des familles hekelt onder meer het gebrek aan informatie voor gezinnen, waardoor zij vaak geen toegang hebben tot de steun waarop zij recht hebben inzake huisvesting. Welke maatregelen heeft de Brusselse regering genomen om de huisvestingssteun beter bekend te maken bij huurders en eigenaars?

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Ik heb de studie gelezen.
 
Wat betreft de maatregelen die zijn genomen om de informatie te verbeteren over de toegang tot huisvesting: Brussel Huisvesting informeert de burgers (zowel huurders als eigenaars) over huisvestingskwesties in Brussel via het WoonInformatieCentrum (WIC). Dit centrum:


· publiceert informatie over toegang tot huisvesting, steun en gewestelijk beleid, op de website van Brussel Huisvesting
(huisvesting.brussels/);

· behandelt vragen van burgers die per e-mail of via het contactformulier binnenkomen;
· is op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar voor informatie via het gratis nummer 0800 40 400;
· Maakt bepaalde online procedures van Brussel Huisvesting toegankelijk via de Single Service Kiosk van de GOB en de GOBF aan het onthaal van de Iris Tower.

Wanneer bepaalde vragen over Huisvesting niet rechtstreeks betrekking hebben op een bevoegdheid van Brussel Huisvesting, verwijst het WIC door naar de bevoegde instantie. Fiscale kwesties in verband met de eigendomsverwerving vallen bijvoorbeeld onder de bevoegdheid van Brussel Fiscaliteit.

Brussel Huisvesting communiceert ook over gewestelijke maatregelen via haar sociale netwerken, nieuwsbrieven en communicatiecampagnes (huurovereenkomsten, discriminatie op de huisvestingsmarkt, enz.).

Tot slot werkt Brussel Huisvesting sinds 2021 samen met Equal.brussels voor de follow-up van de informatie in de rubriek "Uw woning" op de website
alleenstaandeouder.brussels/ die gericht is op eenoudergezinnen en die in de studie van de Ligue des Familles aan bod komt.