Logo Parlement Buxellois

Actualiteitsvraag betreffende het beheer van gevaarlijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het licht van een recent verslag van de Europese Rekenkamer.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 135)

 
Datum ontvangst: 19/01/2023 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2023 Ingetrokken door zijn auteur. Gladys Kazadi