Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de energie-efficiëntie van openbare gebouwen in het kader van het OPTiris plan

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 691)
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 224)

 
Datum ontvangst: 23/01/2023 Datum publicatie: 15/02/2023 Referentie: B.I.V. 80 (22/23), Blz. 61
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 15/02/2023 Referentie: B.I.V. 80 (22/23), Blz. 62
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2023 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/01/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/01/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/02/2023 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 80 (22/23) 61
15/02/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 80 (22/23) 62
15/02/2023 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 80 (22/23) 63