Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de beveiligde fietsparkings voor occasioneel gebruik

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1505)

 
Datum ontvangst: 26/01/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 03/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    Het burgerpanel mobiliteit vraagt in haar aanbevelingen om werk te maken van parkeermogelijkheden voor fietsers in ons Gewest. Dit moet een hogere prioriteit krijgen dan het behoud van parkeerplaatsen voor privévoertuigen.

Vandaag bestaan er bewaakte fietsparkings in ons gewest, uitgebaat door Cyclo vzw, de NMBS, of het gewestelijk agentschap parking.brussels. Ondanks problemen met de toegang tot bepaalde parkings (Beurs) of diefstallen ondanks de bewaakte situatie, lijkt het systeem veel succes te kennen.

Deze parkings werken weliswaar met een abonnementsformule, en zijn dus niet toegankelijk voor bezoekers aan ons gewest. Voor occasioneel gebruik lijkt er dus geen goede oplossing te zijn voor het veilig stallen van een fiets Dit in tegenstelling tot de parkeermogelijkheden voor privéwagens.

In het kader van de mobiliteitsplannen lijkt het relevant om mensen ook aan te moedigen om occasioneel met de fiets te komen. Een mogelijke drempel is het veilig kunnen parkeren van een (elektrische) fiets. Die drempel moeten we wegnemen.

Welke maatregelen voorziet u voor het veilig stallen van fietsen op occasionele basis? Is hierover een vraag geregistreerd?

Zijn er projecten in de pijplijn om de bestaande parkings op dag- of uurbasis beschikbaar te maken? Welke (technische) obstakels staan hier eventueel voor in de weg?

 
 
Antwoord    Volgende ontwikkelingen zijn lopende, hetzij binnen Brussel Mobiliteit, hetzij bij Cycloparking, de fietsafdeling van parking.brussels (:
- In de beveiligde fietsparkings bij de metrostations Beurs en De Brouckère kunnen fietsers binnenkort betalen per sessie, zoals bij het autoparkeren. Dit systeem vormt een aanvulling op het huidige systeem, waarbinnen parkeren alleen is toegestaan voor geabonneerden/houders van een Mobib-kaart. Bedoeling is dat het systeem wordt uitgebreid tot alle parkeerplaatsen van een bepaalde omvang wanneer dat zinvol is, namelijk als het doelpubliek een ‘bestemmingspubliek’ (in het stadscentrum, dicht bij de commerciële wijken, collectieve en culturele voorzieningen, enz. Dit systeem is bijvoorbeeld gepland voor de toekomstige Befimmo-parking bij het centraal station.
- Cycloparking zal ook tijdelijke bewaakte parkings blijven aanbieden tijdens grote evenementen in het Gewest, zoals Winterpret of Bright Brussels.
- De openbare parkings van parking.brussels beschikken ook over beveiligde parkeeroplossingen, bijvoorbeeld de parkeergarages Simonis, Wet of Spiegel.
- Brussel Mobiliteit zal ook doorgaan met het plaatsen van klassieke fietsbogen, met als doel 10.000 nieuwe parkeerplaatsen tegen 2026, en van nieuwe overdekte fietsbogen, waarvan de eerste werd geplaatst bij Stockel.
Brussel Mobiliteit heeft recent eveneens een projectoproep gelanceerd ‘Beveiligd fietsparkeren op de openbare weg’. Het doel is om op de openbare weg lichte infrastructuur te installeren, vergelijkbaar met de klassieke fietsbogen en deze te integreren in de publieke ruimte, maar die een hoger veiligheidsniveau hebben (in eerste instantie in het kader van een testfase).