Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het partnerschap met de stichting Bloomberg Philanthropies

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 698)

 
Datum ontvangst: 01/02/2023 Datum publicatie: 15/03/2023 Referentie: B.I.V. 95 (22/23), Blz. 20
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 15/03/2023 Referentie: B.I.V. 95 (22/23), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/03/2023 Uitgesteld
15/03/2023 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 95 (22/23) 20
15/03/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 95 (22/23) 21
15/03/2023 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 95 (22/23) 22