Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde mondelinge vraag betreffende de openbaarheid van de agenda en de besluiten van de regering

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 724)
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 640)

 
Datum ontvangst: 06/02/2023 Datum publicatie: 15/03/2023 Referentie: B.I.V. 96 (22/23), Blz. 16
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 15/03/2023 Referentie: B.I.V. 96 (22/23), Blz. 18
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2023 Voornaamste mondelinge vraag Emin Özkara B.I.V. 96 (22/23) 16
15/03/2023 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 96 (22/23) 17
15/03/2023 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 96 (22/23) 18
15/03/2023 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 96 (22/23) 20