Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het verdrag betreffende de ontginning van de zeebodem

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 742)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 632)

 
Datum ontvangst: 06/03/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2023 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/05/2023 Van de agenda gehaald.
22/05/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag