Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Adviesraad voor Huisvesting

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1139)

 
Datum ontvangst: 10/03/2023 Datum publicatie: 21/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 20/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2023 Ontvankelijk
20/04/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag     
  • In hoeverre weerspiegelt de Adviesraad Huisvesting de diversiteit van de Brusselse bevolking, wetende dat die bevolking voor 60% uit huurders bestaat, voor 50% uit mannen en 50% uit vrouwen? Hoeveel adviezen produceerde de adviesraad de laatste 5 jaren? Hoeveel ervan zijn op eigen initiatief genomen, en hoeveel op vraag van de regering?

  • Hoeveel adviezen van de voorbije 5 jaar zijn wel of niet gepubliceerd?

  • Welke redenen zijn er dat niet alle adviezen beschikbaar zijn op de officiële website?

  • Werkt u aan het toevoegen van al de nog niet gepubliceerde adviezen op de website? Zullen alle toekomstige adviezen direct gepubliceerd worden?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

De samenstelling van de Adviesraad voor huisvesting is vastgelegd in artikel 91 van de Brusselse Huisvestingscode (BHC). De verschillende vertegenwoordigers van de sector zetelen in deze raad.

Wat de genderpariteit in deze raad betreft, legt de Brusselse Huisvestingscode geen pariteit in strikte zin op. In artikel 93 van de Code wordt namelijk het volgende bepaald: “Elk geslacht moet voor minstens een derde vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad. “.

In bijlage 1 vindt u de samenstelling van de Adviesraad voor Huisvesting in 2022:

Tussen 2017 en 2022 heeft de Adviesraad voor Huisvesting 38 adviezen uitgebracht, waarvan 3 adviezen op eigen initiatief en 35 op verzoek van de regering. In bijlage 2 vindt u een tabel met al deze adviezen per datum.

Wat betreft het aantal adviezen dat op de website van Brussel Huisvesting is gepubliceerd, moet u weten dat de website onlangs is vernieuwd.

Op de oude website van Brussel Huisvesting waren 26 adviezen beschikbaar voor leden van de Adviesraad voor Huisvesting op hun ledenruimte. Van deze 26 adviezen waren er 9 toegankelijk voor het grote publiek.

Het oude huishoudelijk reglement van de Adviesraad voor Huisvesting voorzag immers in een beperkte bekendmaking van de adviezen: alleen de adviezen die zijn bekendgemaakt in het BS, werden op de portaalsite gepubliceerd.

De website wordt momenteel vernieuwd, wat verklaart waarom slechts 6 adviezen werden gepubliceerd.

De IT-dienst van de GOB is momenteel op zoek naar een technische oplossing die een gebruiksvriendelijke publicatie van de adviezen op de website https://huisvesting.brussels/?set_language=nl mogelijk maakt. Zodra er een technische oplossing is gevonden, zal het Wooninformatiecentrum de adviezen op de site kunnen uploaden. Het centrum zal daarbij beginnen met de meest recente adviezen.

In de tussentijd zal Brussel Huisvesting het advies of de adviezen versturen naar iedereen die erom vraagt, overeenkomstig de wet inzake de transparantie van bestuurshandelingen.