Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de projectoproep voor tijdelijke bezetting “LionCity”

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 442)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 95)

 
Datum ontvangst: 27/03/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/03/2023 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/03/2023 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement