Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het budget dat al is uitgegeven aan de reclamecampagne om Smart Move te promoten

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 613)

 
Datum ontvangst: 08/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 10/07/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Sinds de lancering van de testversie van de app Smart Move kunnen we moeilijk naast de gesponsorde publicaties kijken die de toepassing promoten op sociale netwerken.
  • Welk budget is er al besteed aan de reclamecampagne om Smart Move te promoten via alle kanalen, inclusief sociale netwerken? Alvast bedankt om uw antwoord uit te splitsen per sociaal netwerk.

 
 
Antwoord    In antwoord op deze vragen, kan ik de geachte Volksvertegenwoordiger het volgende mededelen.

Voor de publieke testfase van de SmartMove-applicatie werden een aantal communicatieacties opgezet om een zo breed mogelijk publiek aan externe testers te rekruteren / informeren.

De globale uitgave voor deze communicatiecampagne bedraagt 595.146,57 EUR, exclusief btw (tot eind juni 2023).

Meer bepaald gaat het om :

- de uitwerking van een communicatiestrategie;
- het creëren van communicatiecontent;
- het verzorgen van acties in het kader van public relations (zoals dagelijkse persmonitoring, het beantwoorden van courante vragen, …);
- advertentiecampagnes en de aanwezigheid op sociale media (Google, Facebook, Instagram);
- project management kosten die gelieerd zijn aan communicatie.

Ook de website smartmove.brussels werd in de context van de externe testfase aangepast.


Voor wat betreft de gevraagde opsplitsing per kanaal, kan ten slotte worden meegedeeld dat van de reeds vermelde globale uitgave, 57.935,16 EUR, exclusief btw, werd uitgegeven voor de campagne op Facebook en Instagram en 12.941,81 EUR, exclusief btw, voor de Google-campagnes.