Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het soort groepsverzekeringscontract in alle gewestelijke instellingen en ION's

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 639)

 
Datum ontvangst: 11/08/2023 Datum publicatie: 16/10/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 12/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De pers bracht onlangs de financiële problemen van Vivaqua aan het licht, met verliezen van bijna 200 miljoen euro voor het pensioenfonds.

Kunt u mij, gelet op de risico's en het feit dat deze verliezen nadelige gevolgen kunnen hebben voor de betrokken werknemers (op het vlak van arbeidsvoorwaarden of pensioenbedrag), voor de gebruikers (in de vorm van prijsstijgingen) of voor de Brusselse belastingbetalers, het volgende meedelen:

  • over welk soort groepsverzekeringscontract (welke tak? welk risiconiveau?) beschikken de werknemers van de verschillende Brusselse gewestelijke instellingen en ION's die onder uw bevoegdheid vallen?

  • wat waren de resultaten-rendementen daarvan van 2019 tot 2022? 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen :

Antwoord GOB

Er is geen groepsverzekering voor de personeelsleden van de GOB en dus ook geen vergoeding.
Antwoord Brussels Fiscaliteit

Er is geen groepsverzekering voor de personeelsleden van Brussels Fiscaliteit en dus ook geen vergoeding.

Antwoord talent.brussels

Voor de medewerkers van talent.brussels is er geen groepsverzekering afgesloten.