Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het niet naleven door de Regering en het Verenigd College van hun verplichtingen inzake de toegang tot administratieve beslissingen en documenten

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 494)
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 242)

 
Datum ontvangst: 25/08/2023 Datum publicatie: 03/10/2023 Referentie: B.I.V. 7 (23/24), Blz. 41
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 03/10/2023 Referentie: B.I.V. 7 (23/24), Blz. 45
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2023 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/09/2023 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/09/2023 Nieuwe tekst Pepijn Kennis
11/09/2023 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/10/2023 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 7 (23/24) 41
03/10/2023 Tussenkomst Ahmed Mouhssin B.I.V. 7 (23/24) 43
03/10/2023 Tussenkomst John Pitseys B.I.V. 7 (23/24) 43
03/10/2023 Tussenkomst Mathias Vanden Borre B.I.V. 7 (23/24) 44
03/10/2023 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 7 (23/24) 45
03/10/2023 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 7 (23/24) 46