Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de projecten van tijdelijke bezetting met sociaal oogmerk in leegstaande sociale woningen

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 702)

 
Datum ontvangst: 07/09/2023 Datum publicatie: 26/10/2023 Referentie: B.I.V. 23 (23/24), Blz. 60
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 26/10/2023 Referentie: B.I.V. 23 (23/24), Blz. 61
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/09/2023 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/10/2023 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 23 (23/24) 60
26/10/2023 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 23 (23/24) 61
26/10/2023 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 23 (23/24) 64
26/10/2023 Bijkomende antwoord Nawal Ben Hamou Bijlage