Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de follow-up van de informatiecampagnes en -maatregelen in verband met de kwaliteit van de buitenlucht

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 317)

 
Datum ontvangst: 04/10/2023 Datum publicatie: 15/11/2023 Referentie: B.I.V. 31 (23/24), Blz. 33
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 15/11/2023 Referentie: B.I.V. 31 (23/24), Blz. 34
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/11/2023 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 31 (23/24) 33
15/11/2023 Tussenkomst Marie Nagy B.I.V. 31 (23/24) 34
15/11/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 31 (23/24) 34
15/11/2023 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 31 (23/24) 36