Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de rol van het loket Tijdelijk Gebruik bij de nieuwe bezetting door het 'Collectif des sans-papiers bénévoles intégrés de Bruxelles'

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 849)

 
Datum ontvangst: 06/11/2023 Datum publicatie: 11/12/2023 Referentie: B.I.V. 38 (23/24), Blz. 16
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 11/12/2023 Referentie: B.I.V. 38 (23/24), Blz. 18
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/11/2023 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/11/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/11/2023 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/11/2023 Nieuwe tekst Pepijn Kennis
11/12/2023 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 38 (23/24) 16
11/12/2023 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 38 (23/24) 18
11/12/2023 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 38 (23/24) 19